Hem
Arkiv
Kontakta oss
Genomförda projekt
Tidigare projekt


 

Winnet Kungsbacka går i "viloläge"

I över 16 år har Winnet Kungsbacka som medlem i riksorganisationen Winnet Sverige  samt i Winnet Halland, arbetat med att synliggöra, entusiasmera och engagera kvinnors entreprenörskap och aktivt verkat för företagande på lika villkor.

Detta regeringsuppdrag har vi tagit på största allvar eftersom det fortfarande finns stora skillnader mellan mäns och kvinnors villkor på arbetsmarknaden och inom företagande.

Andelen kvinnor som startar och driver företag behöver öka och i det sammanhanget kan vi genom forskning och medlemsnytta konstatera att Winnet har haft och har en stor och positiv påverkan för kvinnors möjlighet till utveckling.

Genom vårt verksamhetsbidrag har vi tillsammans med ett stort ideellt arbete och brinnande engagemang lyckats väl med vårt uppdrag runt om i landet.

Mycket förvånande är därför att nuvarande regering år 2016 valt att istället ge tjänstemännen på regionerna uppdraget och därmed även finansieringen.

Som en följd av detta lägger vi tillsvidare föreningen Winnet Kungsbacka vilande i avvaktan på nya direktiv.

Föreningen kommer dock att delta i det fortsatta jämställdhetsarbetet genom sitt medlemskap i Winnet Halland och i Winnet Sverige.

Styrelsen
Winnet Kungsbacka
Provided by Webforum